Urząd Gminy Pęcław

https://bip.peclaw.eu/pec/wybory/wybory-na-prezydenta-rp-1/18537,Obwieszczenie-Panstwowej-Komisji-Wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2020r-o-ponownym-gl.html
2022-11-26, 16:28

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r. o ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020r.

Metadane

Data wytworzenia : 30.06.2020
Data publikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Marciniak Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała Sekretariat

Opcje strony