Urząd Gminy Pęcław

Aktualnie znajdujesz się na:

Numer Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywana data rozpatrzenia Imię i nazwisko lub podmiot wnoszący petycję Status petycji
1

Petycja o opublikowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

01.02.2017 01.05.2017 Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. rozpatrzona
2

Przystąpienie Gminy Pęcław do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

08.05.2017 17.05.2017 Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. - GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. rozpatrzona
3

Petycja dotycząca zamieszczenie na stałe baneru "mikroporady"

02.06.2017 05.06.2017 Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja; "Szulc-Efekt" Sp. z o.o. rozpatrzona
4

Petycja w sprawie przekazania wniosku Dyrektorowi Szkoły

31.08.2017 26.09.2017 Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. rozpatrzona
5

Petycja dotycząca przekazania wniosku Dyrektorowi Szkoły w sprawie IV edycji programu "Wzorowa łazienka"

08.09.2017 26.09.2017 Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. rozpatrzona
6

Petycja dot. przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy załączonych materiałów - Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

24.10.2017 31.10.2017 Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja; "Szulc-Efekt" Sp. z o.o. rozpatrzona
do góry