Urząd Gminy Pęcław

Zarządzenia Nr 47/21 Wójta Gminy Pęcław z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Pęcław z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów

Metadane

Data wytworzenia : 01.07.2021
Data publikacji : 01.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Jurkowski Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała Sekretariat

Opcje strony

do góry