Urząd Gminy Pęcław

Tłumacz Języka Migowego

Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Pęcław mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Pęcław, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby,  co najmniej na 3 dni robocze ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem poprzez:

-  e-mail na adres:  gmina@peclaw.eu

- fax na numer 76/8317-033

- telefonicznie 76/8317-126

- drogą pocztową: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 )

usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej

- propozycję terminu

- krótkie określenie sprawy

- kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania

Metadane

Data publikacji : 20.09.2019
Data modyfikacji : 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała Sekretariat
Osoba modyfikująca informację:
Julita Krzykała

Opcje strony

do góry