Urząd Gminy Pęcław

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XXXI/178/18
RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie Statutu Gminy Pęcław


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.1 i art. 40, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje :


STATUT
GMINY PĘCŁAW

 

                                                                                                                                                                                                         
 

Metadane

Data wytworzenia : 28.09.2018
Data publikacji : 26.10.2010
Data modyfikacji : 13.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Pęcław
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Jewniewicz Przewodnicząca Rady Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Julita Krzykała
Osoba modyfikująca informację:
Julita Krzykała

Opcje strony

do góry