Urząd Gminy Pęcław
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 10:34

Strona główna

WITAMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY PĘCŁAW  

Urząd Gminy Pęcław

67-221 Białołęka, Pęcław 28

tel.: (76) 831 71 26
fax.: (76) 831 70 33
e-mail: gmina@peclaw.eu

www.peclaw.eu 


Czas pracy Urzędu Gminy Pęcław

Poniedziałek - 07:30 - 15:30
Wtorek - 07:30 - 15:30
Środa - 07:30 - 15:30
Czwartek - 07:30 - 15:30
Piątek - 07:30 - 15:30

Urząd Gminy:

NIP: 693-10-14-094 REGON: 000546816

Gmina:

NIP: 693-19-42-641 REGON: 390647370
 
NUMERY KONT BANKOWYCH:
 
03 8646 0008 0000 0025 9402 0006 - wszelkie opłaty, np. podatki i inne zobowiązania pieniężne, opłata skarbowa, czynsze
 
57 8646 0008 0000 0025 9402 0004 - wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Stosownie do art. 8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznych w miejscach ogólnodostępnych,
  • udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy,
  • udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Pęcław
    (art. 10 ust. 1 ustawy)

Uwaga:

W dniu 17 marca 2007 r. nastąpiła zmiana oprogramowania obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pęcław. Ze względu na zachowanie ciągłości pracy Biuletynu, wcześniejsze informacje zamieszczone w poprzedniej wersji dostępne są pod adresem www.sbip.pl/peclaw

PUBLIKACJE AKTÓW PRAWNYCH

do góry