Biuletyn Informacji Publicznej Wykaz działań podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - Urząd Gminy Pęclaw

Urząd Gminy Pęclaw
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2019, 11:17

Wykaz działań podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Numer Data wpływu Nazwa podmiotu Nr w rejestrze zawodowych lobbystów Wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia Sposób rozstrzygnięcia
1 07.09.2018 Artur Brylikowski, Grass Roots Lobbing Sp. z o.o. oraz Cannabis House Sp. z o.o. 00351 Udzielenie informacji dot. 1. ilości umów, powierzchni oraz komu zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, 2. dostępności gruntów nadających się do rekultywacji gleb, 3. dysponowania na ten cel środkami finansowymi w 2019 roku i w latach następnych, 4. zainteresowania podjęciem współpracy związanej z przywróceniem terenów zdegradowanych, 5. zamieszczenie ogłoszenia na stronie www/BIP oraz tablicy ogłoszeń
©2002-2019 Urząd Gminy Pęclaw. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL