Numer ogłoszenia: 260289 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 398728 - 2014 data 04.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8317135, fax. 076 8317033.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: